Malachite

13 tekstów – auto­rem jest Ma­lachi­te.

Co­raz trud­niej mi 
wspi­nać się po górach two­jego serca. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 3 listopada 2016, 00:31

Oczy­wis­te praw­dy tak trud­no oswoić.. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 31 października 2016, 00:29

W nadziei naj­gor­sze jest to " być może ". 

myśl
zebrała 10 fiszek • 30 stycznia 2016, 17:56

W górach naj­ciep­lej otu­la wiatr wspomnień. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 19 września 2015, 15:23

Kiedy jest miłość, ważne, że jest... 

myśl
zebrała 34 fiszki • 11 sierpnia 2015, 23:25

Za do­rosłość też trze­ba czymś zapłacić... 

myśl
zebrała 39 fiszek • 2 sierpnia 2015, 00:42

Stałość uczuć po­win­na przy­ciągać, tym­cza­sem odpycha... 

myśl
zebrała 46 fiszek • 24 lipca 2015, 23:58

Proszę o ciebie, sercem... 

myśl
zebrała 40 fiszek • 6 września 2014, 14:53

Nie mów mi o miłości, bądź nią. 

myśl
zebrała 60 fiszek • 20 sierpnia 2014, 14:51

Miłość włas­na, zaw­sze wierna. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 13 sierpnia 2014, 23:45
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Malachite

Użytkownicy
L M N
Kalendarz
Aktywność

11 grudnia 2016, 00:16Voyage sko­men­to­wał tek­st Co­raz trud­niej mi [...]

17 listopada 2016, 00:09Malachite sko­men­to­wał tek­st W szczęśli­wych oczach war­to [...]

3 listopada 2016, 04:50natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Co­raz trud­niej mi [...]

3 listopada 2016, 00:35Malachite sko­men­to­wał tek­st Oczy­wis­te praw­dy tak [...]

1 listopada 2016, 19:14Irysowa sko­men­to­wał tek­st Oczy­wis­te praw­dy tak [...]

6 lutego 2016, 01:03Cris sko­men­to­wał tek­st W nadziei naj­gor­sze [...]

30 stycznia 2016, 21:34Marek1410 sko­men­to­wał tek­st Nie mów mi [...]

30 stycznia 2016, 21:32Marek1410 sko­men­to­wał tek­st W górach naj­ciep­lej [...]

30 stycznia 2016, 17:57Malachite sko­men­to­wał tek­st Nie mów mi [...]

30 stycznia 2016, 17:56Malachite do­dał no­wy tek­st W nadziei naj­gor­sze [...]